Open brief aan burgemeester Van der Laan

“…Nou als je die twee gegevenheden neemt, dan moet je vervolgens wel zeggen, ‘Nou, we willen het niet twee keer ontruimen.’

“Dus als je ontruimt, en het wordt leegstand, en herkraakt, dan is die schaarse politiecapaciteit, die gaan we echt niet weer inzetten. Dan kom je onderaan de lijst te staan.”

Geachte heer Van der Laan,

Misschien herkent u deze woorden — u heeft ze meer dan een jaar geleden uitgesproken in een landelijke TV uitzending met Clairy Polak. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar ik gok dat er onder de duizenden mensen die het toen zagen, en de duizenden die het sindsdien op YouTube hebben gezien, wel wat mensen zijn die het zich nog herinneren. Bovendien gaan veel mensen er zonder na te denken van uit, dat een vooraanstaand politicus als u zijn woord recht zal doen.

Nu wel, iets roepen op televisie verplicht u tot niets. Sterker nog, we hebben kunnen zien dat u wel vaker gebruik maakt van PR strategie. De vraag is voor u kennelijk niet of uw beleid rechtvaardig of goed uitgevoerd wordt, maar of u daarmee wegkomt. Uw verbeterde strategie heeft u reeds geperfectioneerd: de discrepantie tussen uw woorden en daden weet u steeds beter te verdoezelen achter een indrukwekkende stofwolk van PR stunts en media trucs.

Op 1 oktober jongstleden heeft u vreedzame demonstranten getrakteerd op een politieaanval, omdat ze een afspraak met de politie precies nakwamen. Kort daarna gaf u hun de “vrije keuze” tussen een bus naar de Stopera en de gevangenis – wat er verbazingwekkend genoeg toe leidde dat u de kampioen van het vrije woord werd genoemd! Indrukwekkend, echt.

Nu wil ik het over iets anders hebben, namelijk de bedreigde ontruiming van vijf gekraakte Rochdale panden in Amsterdam, waaronder ook het pand gelegen te Jan Hanzenstraat 84.

In de afgelopen vijf jaar hebben bewoners, inclusief huurders, een ellende meegemaakt dankzij de praktijken van Rochdale en haar speculatieve vrienden. Ze moesten het pand verlaten, en het heeft daarna alleen staan verkrotten, dichtgetimmerd.

Vorig jaar heeft u uw “schaarse politiecapaciteit” ingezet, onder het voorwendsel dat Rochdale het huis spoedig zou verkopen — aan de oplichters die het huis bijna deden instorten! Dat was echter nooit het echte plan. Aldus haar advocaat, destijds:

‘Rochdale heeft het recht vrij over haar eigendommen te beschikken en daar het gebruik van te maken dat haar goeddunkt.’

“Wat haar goeddunkt” is duidelijk, aangezien de staat van haar panden en haar welbekende praktijken, waarvan u al te goed op de hoogte bent, maar waar u toch zonder twijfel binnen geringe tijd met plechtige verontwaardiging veroordelend tegen zult getuigen.

Rochdale ondernam toen ongebruikelijke stappen om de verkoop plaats te laten vinden: ze heeft een sloopploeg ingehuurd om het pand met opzet onbewoonbaar te maken en weer dicht te timmeren. Elektriciteit, gas, plafonds, vloeren, pijpleidingen, toiletten… Werkelijk alles was geruïneerd.

De krakers kwamen terug, en we hebben het huis met opgeladen enthousiasme bewoonbaar gemaakt. We zien niet in waarom we toe moeten kijken terwijl het leegstaat en verwaarloosd wordt, totdat de enige resterende opties sloop en nieuwbouw zijn.

Dankzij de sloopploeg is het huis nog steeds onbewoonbaar voor anti-kraak en niet te verkopen; Rochdale heeft noch plannen, noch vergunningen, noch geld. Toch dreigen jullie ons gezellige huisje wederom te ontruimen.

Een van de bewoners die uit een Rochdale pand wordt gezet moet toch kunnen begrijpen, dat de tien jaar die zij in het huis heeft doorgebracht minder waard zijn dan het uur of twee dat Rochdale nodig had om hun bedrieglijke artikelen en emails van afgelopen kerst in elkaar te flansen.

Vlak daarna besloten jullie om vijf van hun panden onmiddelijk te ontruimen. Wij zien weer dat lucht die door een mondholte van de juiste mensen stroomt, gelijkt staat aan de waarheid.

Realiseert u zich niet dat de stad op deze manier wordt onderworpen aan de grillen van Rochdales praktijken? Dat de hele maatschappij voor de kosten opdraait?

U past deze wet selectief toe: wanneer het samenvalt met private belangen. Hieruit maken we dus op dat dit niets te maken heeft met “handhaving van de nationale wetgeving”. Bovendien wordt vergeten dat we het over de “Wet Kraken en *Leegstand*” hebben. Moeten we ons verbazen dat u zich blijkbaar wettelijk verplicht vult om slechts de helft ervan te handhaven?

In kort, geachte heer Van der Laan, waarom — echt, waarom — bedreigt u de Jan Hanzenstraat 84 met ontruiming? En, daar deze brief wijdverspreid over het internet wordt, misschien kunt u gebruik maken van deze gelegenheid om uw eerdere uitingen over uw woonbeleid op te helderen — niet nodig, natuurlijk, maar wel gewaardeerd door diegenen onder ons die niet vooraanstaande politici zijn.

Met vriendelijke groet,

Valentin Ducharme
staatsliedenbuurt [at] squat [dot] net

Posted in Amsterdam, Squatting News | Comments Off on Open brief aan burgemeester Van der Laan

Program for “The days of…”

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Program for “The days of…”

channel 138 News

Posted in Uncategorized | Comments Off on channel 138 News

oproep

Actiedagen tegen het kraakverbod
29 september – 2 oktober
Amsterdam


We zijn er nog!

Er was eens een groep mensen die van de een op de andere dag crimineel werd verklaard. Zij gingen de straat op en zeiden: Jullie wetten zijn niet de onze! Ze ontstaken branden om duidelijk te maken dat ze niet opzij gezet konden worden, dat ze zich nooit zouden overgeven…

Er is een jaar voorbij sinds het kraakverbod is ingegaan. Nu is het tijd om terug te kijken en te zien wat er verandert is.

De wachtlijst voor sociale huurhuizen is enkel langer geworden en de rechten van huurders zijn nog meer ingeperkt. Ook anti-kraak bureaus doen goede zaken met het exploiteren van mensen die op geen andere manier aan een huis kunnen komen door ze een woning zonder rechten te bieden.

Dit zijn niet de oplossingen die ze beloofden toen ze kraken verboden! Toen de politici zeiden dat ze de woningnood op wilden lossen, dat ze oplossingen hadden voor leegstand, toen al wisten wij al dat het leugens waren. En wat blijkt; de wet is niet meer dan een wassen neus. Het laatste jaar heeft weer eens laten zien dat we gelijk hadden toen wij het stelletje gladjakkers niet vertrouwde.

Zo lang als de machthebbers niet geïnteresseerd zijn in het oplossen van de huisvestingsproblemen zullen wij blijven doen wat we altijd al deden: Kraken!
Wij weigeren onze toekomst in de handen van louche speculanten en gierige woningbouwverenigingen te leggen. Wij blijven onze eigen problemen oplossen
en anderen een helpende hand bieden.

Laat ons 1 oktober herinneren als de dag die vertegenwoordigt dat wij NOOIT
op zullen geven.

Kraakverbod of niet – we zijn er nog! Idealen ontruim je niet – kraken gaat door!

Posted in Main Menu | Comments Off on oproep

call-out

Days of action against the squatting ban
29th September – 2nd October
Amsterdam

 

We’re still here!

Once upon a time, there was a group of people who were declared criminals overnight, and who then took to the streets and said: Your laws, not ours. And they set fires in order to show that they will not go away silently, that they will not surrender…

It’s been a year since the squatting ban was implemented. And like on any anniversary, it is time to look back and see what has changed.

The waiting lists for social housing have only gotten longer; the rights of renters have been eroded more and more; anti-squat agencies flourish by exploiting people in desperate need of a roof above their heads, offering them only precarious solutions that are no real solutions at all.

The same goes for the squatting ban: it was never a real solution. It was only a convenient way for politicians to escape responsibility. When they said they wanted to solve the problem of housing shortage, that they wanted to find solutions to emptiness, we knew they were lying. And the last year has, once again, only proven that we were right not trusting those two-faced lizards in the first place.

As long as those in power don’t seem interested in solving the housing problem, we will keep doing what we always do – squatting. We refuse to lay our destinies in the hands of greedy speculators and housing corporations. Instead we will keep providing solutions to ourselves, and continue to do the best we can to help other people do the same.

Let us commemorate the 1st of October as the day that represents the way we will never, ever give up.

Ban or no ban – we’re still here! Idealen ontruim je niet – kraken gaat door!

Posted in Main Menu | Comments Off on call-out

We’re still here!

Once upon a time, there was a group of people who were declared criminals overnight and who then took to the streets and said: Your laws, not ours. And they set fires in order to show that they will not go away silently, they will not surrender…

Come to Amsterdam on 1st of October to show that the fires of last year are still smoldering – and they might flare up any moment!

 

More info to follow – – watch this space.

Posted in Uncategorized | Comments Off on We’re still here!